25.08.18
NOC KOSTELŮ

Brno, kostel sv. Michala

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:00 - 18:15 Hudební ochutnávka na úvod programu
18:15 - 18:25 Modlitba tancem
Chválíme Pána tancem „O come Emmanuel - Ó přijď, Pane mezi nás.“ Společenství žen, které se modlí nejen tancem, za své životní partnery a povolání i za sebe navzájem.
18:30 - 19:20 Mše svatá s gregoriánským chorálem
Zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola.
19:30 - 20:00 „Jsme jedno a není nám to jedno?" - přednáška Mgr. Jana Špilara
Pozvání pro všechny manžele, kteří chtějí prohlubovat svůj vzájemný vztah a posouvat se směrem ke vzájemné jednotě.
19:30 - 23:00 Výhled z horní paluby
Neobvyklý pohled na loď kostela z vysokého kostelního kůru a zároveň výjimečná příležitost vidět zblízka třímanuálové pneumatické varhany. Krátké varhanní ukázky zazní v 20:55, 21:55, 22:55
19:30 - 21:00 Dílnička u sv. Michala - tvoření pro děti
Vyrob si s námi něco zajímavého.
19:30 - 22:00 Malé občerstvení
Pozvání na malé pohoštění v bočním prostoru kostela(vchod z Dominikánské ulice).
20:00 - 20:20 Dětský hudební soubor Zobáčci
Vystoupení dětského flétnového souboru Zobáčci ze ZUŠ Slunná pod vedením Mgr. Heleny Matulové.
20:30 - 20:55 Cappella Polyphonica Salesiana - smíšený pěvecký sbor
Zazní skladby české i světové hudby včetně černošských spirituálů.
21:00 - 21:05 Modlitba tancem
Chválíme Pána tancem „O come Emmanuel - Ó přijď, Pane mezi nás.“ Společenství žen, které se modlí nejen tancem, za své životní partnery a povolání i za sebe navzájem.
21:00 - 22:00 OLD FASHIONED RHYTHM and BLUES
Koncert streetbluesové kapely OLD FASHIONED RHYTHM and BLUES z Rousínova (Darina Najbrová, Eva Badalová, Tatiana Bartošková, Pavel Janeček, Jarda Novák, Karel Cyril Votýpka).
21:05 - 21:55 Chrám zasvěcený svatému Michalovi
Podrobný pohled do historie klášterního, později sněmovního kostela sv. Michala. Povídání o archandělu Michalovi, ochránci proti zlu. Přednáší Mgr. Pavel Kryl.
22:00 - 22:25 Varhanní vystoupení
Varhanní ukázky v podání varhaníka Jaroslava Vacka.
22:30 - 22:55 Restaurování jako cesta a návrat k původní myšlence autora...
Povídání s akademickým malířem Mario Králem o restaurování závěsného obrazu na plátně a dřevěné polychromované plastiky.
23:00 - 23:45 Tichá adorace
Modlitba ve ztišeném kostele.
23:45 - 23:55 Malý půlnoční varhanní koncert
Johann Sebastian Bach: Toccata et fuga d moll, účinkuje Jaroslav Vacek.

Celovečerní program:

Možnost ztišení v kapli před gotickou Pietou
Možnost zapálit svíci se vzpomínkou na zemřelé
Oblíbené je zapalování malých „obětních svící“, které návštěvníci spojují se vzpomínkou na svoje blízké zemřelé.
Tváře místní církve
Seznámíte se se zajímavými osobnostmi, kteří působili okolo našeho kostela: Jakub Antonín Zemek, Metoděj Habáň, jejichž osudy však často zůstávají skryty veřejnosti. Na vytištěných výstavních panelech uvidíte dobové dokumenty.
Setkání mezi obrazy v Angeliku
Během celého večera nabízí Angelikum (galerie při kostele sv. Michala) setkání mezi obrazy. Jedná se i o další výtvarná díla: sochy, plastiky, tisky výtvarných umělců jihomoravského regionu.

Informace o kostele

WWW: http://www.svatymichalbrno.cz

Adresa kostela: Dominikánské náměstí

GPS: Loc: 49°11'37.16″N, 16°36'25.30″E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Roman Kubín

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí);

tramvaj 4, 9 (Náměstí Svobody);

tramvaj 3, 5, 6, 9, 11, 12 (Česká)

Dějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže narozdíl od ostatních kostelů, tento směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.

V levé oratoři kostela, která je přístupná bočním vchodem z Dominikánské ulice, jsou v současné době výstavní prostory Brněnského angelika s expozicí obrazů a plastik současných umělců.

 

  Zajištění programu a propagace Noci kostelů 2018 u sv. Michala v Brně se uskutečňuje za finanční podpory  Jihomoravského kraje z dotačního programu Muzejní noci a Noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2018  

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube