12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Brno, kostel sv. Michala

Program Noci kostelů 12. června 2020

18:05 - 18:20
Krátké uvedení do gregoriánského chorálu
18:30 - 19:20
Mše svatá s gregoriánským chorálem
Mši svatou bude sloužit dominikán Lukáš Jan Fošum, provinciál České dominikánské provincie. Zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola.
19:30 - 20:00
„Jsme jedno a není nám to jedno?" - přednáška Mgr. Jana Špilara
Pozvání pro všechny manžele, kteří chtějí prohlubovat svůj vzájemný vztah a posouvat se směrem ke vzájemné jednotě.
20:00 - 20:10
Taneční divadlo MIMI FORTUNAE - U BRÁNY VĚČNOSTI
Premiéra Tanec vyjádřuje niterné pocity člověka - od spoutání a temného zmatení k volnosti duše a Světlu.
20:00 - 21:00
Lidé bez domova a zdravotní péče - Medici na ulici
Mladí studenti medicíny slouží lidem bez domova zdravotní péčí. Přednáška s diskusí o pouliční medicíně, jejím smyslu a možnostech. Moderují brněnští "Medici na ulici". Budeme rádi za zapojení laiků i odborné veřejnosti do debaty.
20:15 - 20:30
Dětský hudební soubor Zobáčci
Vystoupení dětského flétnového souboru Zobáčci ze ZUŠ Slunná pod vedením Mgr. Heleny Matulové. Program děti nyní nacvičují přes internet a tak bude jejich vystoupení jedinečné.
20:30 - 21:30
Připomínáme si 800. výročí narození svaté Zdislavy
Světici představí dominikánský provinciál Lukáš Fošum. Uvidíte i krátké videoukázky.
21:30 - 21:40
Taneční divadlo MIMI FORTUNAE - U BRÁNY VĚČNOSTI
Premiéra Tanec vyjádřuje niterné pocity člověka - od spoutání a temného zmatení k volnosti duše a Světlu.
21:30 - 23:00
Meditační kaple komunity Sanť Egidio
Služba potřebným v kontextu Bible
22:00 - 22:30
Varhanní koncert
Varhanní ukázky v podání varhaníka Jaroslava Vacka.
23:00 - 23:30
Adorace
Modlitba ve ztišeném kostele.

Celovečerní program:

Svíce se vzpomínkou na zemřelé
Oblíbené je zapalování malých „obětních svící“, které návštěvníci spojují se vzpomínkou na svoje blízké zemřelé.
Ztišení před ostatky svaté Zdislavy
Během mše svaté, přednášky pro manžele (18:30-20 hodin) a přednášky o svaté Zdislavě (20:30-21:30 hodin) možnost uctění ostatků svaté Zdislavy před oltářem. Příležitost k soukromé modlitbě u obrazu svaté Zdislavy a ostatků (21:40- 22 hodin).

Informace o kostele

Adresa kostela: Dominikánské náměstí

GPS: 49°11'37.32"N, 16°36'25.2"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Roman Kubín

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí);

tramvaj 4, 9 (Náměstí Svobody);

tramvaj 3, 5, 6, 9, 11, 12 (Česká)

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23.12.2019)

Ne
10:30 celý rok, každý týden
15:00 celý rok, každý týden, latinsky podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus
18:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
20:00 celý rok, každý týden
Čt
20:00 celý rok, každý týden
18:30 nepravidelně, 1x za měsíc, jinak, termíny: https://www.crsp.cz/poradame/duchovni-programy/duchovni-vecery-pro-manzele/
So
20:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností
kostel sv. Michala v Brně

Dějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže na rozdíl od ostatních kostelů směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.

V levé oratoři kostela, která je přístupná bočním vchodem z Dominikánské ulice, jsou v současné době výstavní prostory Brněnského angelika s expozicí obrazů a plastik současných umělců. - viz aktuální program.

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube