28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Brno, kostel sv. Michala

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:05 - 18:20
Krátké uvedení do gregoriánského chorálu
18:30 - 19:20
Mše svatá s gregoriánským chorálem
Bohoslužba bude pro povolený počet návštěvníků. Zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola.
19:30 - 20:00
„Jsme jedno a není nám to jedno?" - přednáška Mgr. Jana Špilara
Pozvání pro všechny manžele, kteří chtějí prohlubovat svůj vzájemný vztah a posouvat se směrem ke vzájemné jednotě.
19:30 - 21:00
Michalovo jeviště
Divadelní dílnička pro děti s biblickým příběhem. Půjde o divadelní tvoření. Děti se formou různých her a zkoušení budou moci vžít do biblických postav, příběhů.
19:30 - 21:00
Průnikovka - pronikni do krás kostela
Program bude cca na půl hodinky. Objevíte důležité a zajímavé částí kostela formou plnění úkolů.
20:30 - 21:00
Zaniklé kostely v centru Brna
Možná ani netušíme, kolik kostelů a kaplí v centru Brna už neexistuje. Některé z nich si představíme. Už nyní se můžete těšit na povídání o Královské kapli, která stávala do roku 1908 kousek od našeho kostela, ale i několika dalších.

Celovečerní program:

Modlitba za mír
Modlitbu za mír povede Komunita Sant'Egidio. Při modlitbě si připomínáme země, kde jsou války, nepokoje, násilí. Jako symbol naší modlitby zapalujeme svíce.
Svíce se vzpomínkou na zemřelé
Oblíbené je zapalování malých „obětních svící“, které návštěvníci spojují se vzpomínkou na svoje blízké zemřelé.

Informace o kostele

Adresa kostela: Dominikánské náměstí

GPS: 49°11'37.32"N, 16°36'25.2"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Roman Kubín

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí);

tramvaj 4, 9 (Náměstí Svobody);

tramvaj 3, 5, 6, 9, 11, 12 (Česká)

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 30.03.2021)

Ne
10:30 celý rok, každý týden
15:00 celý rok, každý týden, latinsky podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus
18:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
20:00 celý rok, každý týden
Čt
20:00 celý rok, každý týden
18:30 nepravidelně, 1x za měsíc, jinak, termíny: https://www.crsp.cz/poradame/duchovni-programy/duchovni-vecery-pro-manzele/
So
20:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Dějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže na rozdíl od ostatních kostelů směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.

V levé oratoři kostela, která je přístupná bočním vchodem z Dominikánské ulice, jsou v současné době výstavní prostory Brněnského angelika s expozicí obrazů a plastik současných umělců. - viz aktuální program.

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube