24.05.19
NOC KOSTELŮ

Brno, kostel sv. Michala

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 18:15
Hudební ochutnávka na úvod programu
18:15 - 18:25
Modlitba tancem
Společenství žen modlitby a tance. Modlíme se nejen tancem za své životní partnery, povolání a za vše potřebné. List nemusí tě, Bože, prosit o nic, dal jsi mu růst a on to nepokazil. Ale co já…
18:30 - 19:20
Mše svatá s gregoriánským chorálem
Zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola.
19:30 - 20:00
„Jsme jedno a není nám to jedno?" - přednáška Mgr. Jana Špilara
Pozvání pro všechny manžele, kteří chtějí prohlubovat svůj vzájemný vztah a posouvat se směrem ke vzájemné jednotě.
19:30 - 21:00
Dílnička u sv. Michala - tvoření pro děti
Vyrob si s námi něco zajímavého.
19:30 - 23:45
Výhled z horní paluby
Neobvyklý pohled na loď kostela z vysokého kostelního kůru a zároveň výjimečná příležitost vidět zblízka třímanuálové pneumatické varhany. Krátké varhanní ukázky zazní v 20:45, 22:00, 23:45.
20:00 - 20:20
Dětský hudební soubor Zobáčci
Vystoupení dětského flétnového souboru Zobáčci ze ZUŠ Slunná pod vedením Mgr. Heleny Matulové. Na programu budou renesanční a barokní tance.
20:30 - 20:40
Taneční divadlo MIMI FORTUNAE
Premiéra vystoupení PRONIKÁNÍ, choreografie, která symbolizuje sepjetí člověka se Stvořitelem skrze jeden z přírodních živlů - VODU, jež uzdravuje tělo i duši.
20:45 - 21:00
Krátké varhanní vystoupení
Krátká varhanní ukázka zazní v podání varhaníka Jaroslava Vacka.
21:00 - 21:30
Služba potřebným našeho města
Komunita Sant´ Egidio se od roku 2004 věnuje v Brně lidem bez domova. Jaké mají potřeby lidé bez domova? Jak jim pomáhat?
21:30 - 21:45
Taneční divadlo MIMI FORTUNAE
Premiéra vystoupení PRONIKÁNÍ, choreografie, která symbolizuje sepjetí člověka se Stvořitelem skrze jeden z přírodních živlů - VODU, jež uzdravuje tělo i duši.
22:00 - 22:25
Varhanní vystoupení
Varhanní ukázky v podání varhaníka Jaroslava Vacka.
22:30 - 22:40
Modlitba tancem
Společenství žen modlitby a tance. Modlíme se nejen tancem za své životní partnery, povolání a za vše potřebné. List nemusí tě, Bože, prosit o nic, dal jsi mu růst a on to nepokazil. Ale co já…
23:00 - 23:30
Chrám zasvěcený svatému Michalovi
Pohled do historie klášterního, později sněmovního kostela sv. Michala. Povídání o archandělu Michalovi, ochránci proti zlu. Zajímavostmi kostela nás provede Mgr. Pavel Kryl, znalec kostela sv. Michala.
23:30 - 23:45
Tichá adorace
Modlitba ve ztišeném kostele.
23:45 - 23:55
Malý půlnoční varhanní koncert
Johann Sebastian Bach: Toccata et fuga d moll, účinkuje Jaroslav Vacek.

Celovečerní program:

Hledáme skryté
Během celého večera nabízí Angelikum (galerie při kostele sv. Michala) setkání mezi obrazy: Hledáme skryté. Jedná se i o další výtvarná díla: sochy, plastiky, tisky výtvarných umělců jihomoravského regionu.
Ztišení se v kapli před gotickou Pietou
Příjemnou atmosféru večera dotvoří i příležitosti k rozhovorům, nebo možnost ztišení v kapli před vzácnou gotickou Pietou.
Svíce se vzpomínkou na zemřelé
Oblíbené je zapalování malých „obětních svící“, které návštěvníci spojují se vzpomínkou na svoje blízké zemřelé.

Informace o kostele

Adresa kostela: Dominikánské náměstí

GPS: Loc: 49°11'37.16″N, 16°36'25.30″E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Roman Kubín

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí);

tramvaj 4, 9 (Náměstí Svobody);

tramvaj 3, 5, 6, 9, 11, 12 (Česká)

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14.05.2019)

Ne
10:30 celý rok, každý týden
15:00 celý rok, každý týden, latinsky podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus
18:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
20:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden, latinsky podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus
Čt
20:00 celý rok, každý týden
18:30 nepravidelně, 1x za měsíc, jinak, termíny: https://www.crsp.cz/poradame/duchovni-programy/duchovni-vecery-pro-manzele/
So
20:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Dějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže na rozdíl od ostatních kostelů směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.

V levé oratoři kostela, která je přístupná bočním vchodem z Dominikánské ulice, jsou v současné době výstavní prostory Brněnského angelika s expozicí obrazů a plastik současných umělců.

Zajištění programu a propagace Noci kostelů 2019 u sv. Michala v Brně se uskutečňuje za finanční podpory Jihomoravského kraje z dotačního programu Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2019.

Logo

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube