07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Bezvěrov-Krašov, kostel sv. Ondřeje

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 17:00
Prohlídka kostela s instalací výstavy skleněné tvorby LUCKYWASTE
Zvonivý závěsný objekt z recyklovaného skla vystavuje Dagmar Štrosová (LUCKYWASTE)
17:00 - 17:45
Koncert - BALANCÊ
Plzeňská kapela BALANCÊ představí svou autorskou tvorbu pohybující se mezi šansonem, folkem a latino hudbou.
18:00 - 18:45
Koncert - MEALA ACOUSTIC TRIO
Akustický koncert skupiny Meala Acoustic Trio za zvuku houslí, příčné flétny a kytary.
19:00 - 22:00
19:00-19:01 Rozeznění zvonu kostela a následuje individuální prohlídka kostela, ztišení
V 19:00 se připojíme k akci "Zvoní celá Diecéze" a rozezníme také Krašovský zvon. Pokračovat můžete individuální prohlídkou kostela při svíčkách či meditací. Doporučujeme, abyste si vzali na prohlídku vlastní svítilnu - kostel nemá elektřinu.
19:30 - 22:00
Přátelské setkání a zpívaná u ohně pod kostelem
Tradiční po-koncertní posezení s přáteli Noci kostelů u ohně, improvizovaná zpívaná s Naděždou Hošťálkovou (AKA Selma Haiku, zpěvačka, textařka v kapele BALANCÊ) a drobné občerstvení. Návštěvníci s hudebními nástroji i bez nich jsou srdečně vítáni!

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Do obce nejezdí veřejná doprava. Nejblížší obcí je 3 km vzdálený Bezvěrov, odkud lze dojít kolem odpočívadla u vysílače Krašov a největších slunečních hodin pěšky nebo dojet na kole či autem. Parkování je vyhrazen prostor u vysílače (1,2 km od kostela) nebo přímo v Krašově u bývalé autobusové zastávky (80m od kostela).

Původně románský kostel sv. Ondřeje v obci Krašov vznikl zřejmě v posledním dvacetiletí 12. století, možná i dříve a patří tak k nejstarším stavbám regionu. Byl postaven jako panský kostel s tribunou ve věži a lávkou byl napojený na vedle stojící tvrz majitele. Ve 14. století byla románská apsida nahrazena gotickým presbytářem, roku 1807 došlo k pozdně barokní přestavbě, byla rozšířena okna, místo panské tribuny byla zřízena dvoupatrová kruchta, byla snížena věž a ta opatřena cibulovou střechou a interiér byl barokně vybaven. Z boku severní strany kostela je vstup do márnice. Po roce 1945 kostel i přilehlý hřbitov zpustly a neblaze se na nich podepsal tehdejší režim a vandalismus. Hřbitovní náhrobky převážně německého obyvatelstva jsou značně poškozené, dochoval se čtyřboký zužující se obelisk s jehlancovou špicí z leštěného černého mramoru V. Kavalierové († 22.12.1894) z rodiny Kavalierů, kteří založili a provozovali sklárnu Nová Sázava v Bezvěrově.

Kostel je kulturní památkou a do dnešní doby se zachoval jako jednolodní s polygonálně uzavřeným presbytářem a plochostropou lodí, s věží v západním průčelí a sakristií na severní straně presbytáře. Na severní straně kostela v sakristii je zdi vsazen dochovalý fugurální náhrobník s postavou rytíře, který ve zdobném brnění klečí před ukřiţovaným Jeţíšem Kristem. U kolenou mu leží sejmutá helma, klečící postava názorňuje Vavřince Račína z Račína († 10.12.1598), vladyku, kterému patřila mnohá panství v oblasti. U severní zdi v hlavní lodi kostela jsou umístěny tři pískovcové náhrobníky, z nichž u jednoho již není zřejmé komu patřil. Jeden zachovalý náhrobník s erbem a nápisem patří rodu Račínů z Račína a druhý Markétě Pernklové z Šenreitu († 2. pondělí po Velikonocích r. 1592). Rytířská rodina Pernklo z Šenreitu panovala v Bezvěrově do roku 1554.

Posledních několik let prochází kostel sv. Ondřeje pod správou Řádu cisterciáků přísné observace z Nového Dvora (trapisté) a za podpory Ministerstva kultury postupnou, zato významnou rekonstrukcí. Interiér na svou opravu ještě čeká, ale historický průzkum byl již ve vnitřních prostorách kostela proveden. 

Kostel je zatím bez elektřiny a má i díky tomu svou nezaměnitelnou atmosféru. Znovu ožívá při Noci kostelů, výpravách zájmových skupin, občasně pořádaných setkáních a koncertech, opět také při pohřbech a pravidelně každý rok 30. listopadu při Poutní mši svaté s bratry trapisty na Svátek sv. Ondřeje, kam jste srdečně zváni. Aktivity přátel kostela lze najít na facebooku kostela nebo na webu obce Bezvěrov.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2024 - Krašov
Noc kostelů 2024 - Krašov
Bezvěrov-Krašov, kostel sv. Ondřeje
Kostel sv. Ondřeje (Krašov, Bezvěrov) • Kostel sv. Ondřeje (Krašov, Bezvěrov)
Kostel sv. Ondřeje (Krašov, Bezvěrov) • Kostel sv. Ondřeje (Krašov, Bezvěrov)
Bezvěrov-Krašov, kostel sv. Ondřeje
Noc kostelů 2021 - Krašov • Kostel sv. Ondřeje (Krašov, Bezvěrov)
Noc kostelů 2021 - Krašov • Kostel sv. Ondřeje (Krašov, Bezvěrov)
Bezvěrov-Krašov, kostel sv. Ondřeje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube