12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Praha 2 - Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 12. června 2020

17:50 - 18:00
Vyzvánění zvonů vyšehradské baziliky
18:00 - 18:40
Mše svatá
18:40 - 18:55
Varhanní koncert
Ondřej Valenta - varhany, Veronika Kaiserová - zpěv
18:40 - 21:00
Dílnička pro děti
Kreativní tvoření se sestrou Luisou
19:00 - 19:15
Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty
Liturgickým prostorem provází děkan kapituly a správce farnosti P. Mgr. Ing. Michal Němeček
19:20 - 19:35
Varhanní koncert
Ondřej Valenta - varhany, Veronika Kaiserová - zpěv
19:40 - 19:55
Vyšehradská bazilika očima kunst-historika
Komentovaná prohlídka vedena historičkou umění PhDr. Ing. Marii Opatrnou, Ph.D.
20:00 - 20:15
Minikoncert (harfa a flétna)
Lukáš Dobrodinský - harfa, Vít Homér - flétna
20:20 - 20:35
Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty
Liturgickým prostorem provází děkan kapituly a správce farnosti P. Mgr. Ing. Michal Němeček
20:40 - 20:55
Minikoncert (harfa a flétna)
Lukáš Dobrodinský - harfa, Vít Homér - flétna
21:00 - 21:15
Vyšehradská bazilika očima kunst-historika
Komentovaná prohlídka vedena kunst-historičkou PhDr. Ing. Marii Opatrnou, Ph.D.
21:20 - 21:40
Individuální prohlídky
21:40 - 21:55
Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty
Liturgickým prostorem provází děkan kapituly P. Mgr. Ing. Michal Němeček
22:00 - 22:15
Varhanní koncert
Ondřej Valenta - varhany, Veronika Kaiserová - zpěv
22:20 - 22:35
Vyšehradská bazilika očima kunst-historika
Komentovaná prohlídka vedena kunst-historičkou PhDr. Ing. Marii Opatrnou, Ph.D.
22:40 - 22:55
Minikoncert (harfa a flétna)
Lukáš Dobrodinský - harfa, Vít Homér - flétna
23:00 - 23:15
Seznámení s liturgickým prostorem a liturgickými předměty
Liturgickým prostorem provází děkan kapituly P. Mgr. Ing. Michal Němeček
23:20 - 23:35
Varhanní koncert
Ondřej Valenta - varhany, Veronika Kaiserová - zpěv
23:40 - 23:50
Modlitba za českou zemi a její obyvatele
23:50 - 24:00
Zastavení u Vyšehradské Madony
24:00 - 00:10
Vyšehradská zvonkohra
Výběr skladeb na závěr Noci kostelů

Celovečerní program:

Obchůdek
Ve vstupní části baziliky bude otevřen obchůdek, kde si můžete zakoupit knihy, suvenýry a další drobnosti.
Zeptejte se
Informační pult ve vstupní části baziliky
Možnost osobní modlitby v kapli P. Marie Šancovské
Možnost osobní modlitby v průběhu celého večera
Výstava: Klenotnice vyšehradské baziliky
Stálá výstava v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Schránka proseb a díků
Do schránky můžete dávat své prosby a poděkování. Svěříme je Bohu při společné modlitbě.
Virtuální prohlídka baziliky
Virtuální prohlídka podzemí baziliky

Informace o kostele

WWW: http://www.kkvys.cz

Adresa kostela: Štulcova

GPS: 50°3'52.040"N, 14°25'4.363"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Erika Tučková

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Vyšehrad (dále cca 15 min. pěšky - po rovině)

tram 2,3,7,17,21,92,- zastávka Výtoň (dále cca 15 min. pěšky ulicí Vratislavovou - prudší stoupání, nebo po Rašínově nábřeží cca 200 m, pak prudké stoupání po schodech nahoru)

tram 7,14,18,24,93, 95 - zastávka Albertov (dále pěšky cca 15 min. ulicí Přemyslovou - prudší stoupání)           

    

Praha 2 - Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla Praha 2 - Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla Praha 2 - Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla Praha 2 - Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla Praha 2 - Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla Praha 2 - Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla Praha 2 - Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla

Kapitulní chrám sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě ve své nynější podobě je trojlodní pseudobazilika s kaplemi při bočních lodích, hloubkovým, trojboce uzavřeným kněžištěm se sakristií a kaplí na bočních stranách. Po stranách průčelí stojí dvojice věží. Fasády kostela mají náročnou novogotickou úpravu. Bohatě je upraveno zejména průčelí s portály a věže.

Kapitulní vyšehradská bazilika byla založena knížetem Vratislavem II. v roce 1070, r. 1129 byla rozšířena. Při opravách po požáru r. 1249 zanikla asi z větší části románská podstata stavby a byla nahrazena gotickým trojlodím - zbytky tehdejší úpravy se zachovaly v podkroví bočních lodí. V r. 1295 byla postavena předsíň, patrně v západní části, jejíž zbytky byly roku 1888 zbořeny. Roku 1369 v rámci úprav Vyšehradu Karlem IV. byla raně gotická stavby pozměněna - patrně byly přistavěny boční kaple. Roku 1495 po opravách byla bazilika znovu vysvěcena. V r. 1575 Oldřich Avostalis a Mistr Benedikt provádějí klenutí - patrně v hlavní lodi. K barokním úpravám baziliky dochází v letech 1708-1711, později v období 1723-1730. Na úpravách, které se týkaly nového zaklenutí a úpravy průčelí, se zpočátku podílel F. K. Kaňka. Kolem roku 1740 byla zbudována tzv. "Šancovská kaple". V období od roku 1885-1903 byla bazilika ve třech etapách regotizována - bylo prodlouženo presbyterium, zřízena sakristie a depozitář, regotizována barokní hlavní loď, která byla znovu zaklenuta. Stavba byla prováděna podle plánů architekta Josefa Mockera a Františka Mikše. V poslední etapě stavby bylo představeno nové dvouvěžové průčelí.

Výmalba presbytáře a Šancovské kaple pochází od vídeňského malíře Karla Jobsta. Hlavní a postranní lodě vyzdobil malbami Karel Jobst a postranní lodě prof. František Urban s manželkou Marií.

V letech 1988-94 byl interiér chrámu nákladně zrestaurován. V roce 2003 povýšil papež Jan Pavel II. vyšehradský kapitulní chrám na papežskou "baziliku minor".

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube