07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Lipník nad Bečvou, klášterní kostel sv. Františka

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

                                                                                                        

Kostel sv. Františka stojí na místě bývalé bratrského sboru. Stávaly zde budovy sborového domu, špitálu, v blízkosti byl hřbitov. V roce 1590 byl starý sbor zbořen a začala se budovat renesanční novostavba. Bratrský kostel byl postaven ještě v goticko-renesančních formách, měl půdorys obdélníka s trojbokým presbytářem sevřeným dvojicí věží. Z původního rozvrhu je dnes zachována severní věž se sloupkovými arkádami spojenými balustrádou. V našem prostředí se jedná o výjimečné dílo, neboť bratrské kostely jinak věže nemívaly. Věž patří k nejvýznamnějším památkám renesance v českých zemích. Projektantem této významné stavby byl patrně známý stavitel Baldassare Maggi. Stavbu stavěli rovněž italští kameníci, kteří se v té době podíleli na výstavbě města. Po bitvě na Bílé Hoře dostal panství olomoucký biskup František Dietrichstein. Jako velký příznivce nového školského řádu piaristů, povolal je v roce 1634  do Lipníka a věnoval jim už zmíněný bývalý bratrský sbor. Na původním vybavení kláštera měl jistý podíl i zakladatel tohoto řádu, sv. Josef Kalasanský. K větším stavebním a uměleckým úpravám došlo až za knížete Ferdinanda z  Dietrichsteina, jenž se zasloužil nejen o hospodářský rozkvět na svých dominiích, ale podporoval i umělecké dění. V letech 1660-1670 byla postavena nová kolej, roku 1673 vedle stojící školní budova. Vznikla tak stavba dnešního půdorysu, kde kolem dvou čtvercových nádvoří byla škola, noviciát, knihovna, oratorium a byty řeholníků i jejich žáků.

                 

Fotogalerie z Noci kostelů:

Kostel sv. Františka Serafinského 28. 5. 2021
Kostel sv. Františka Serafinského 28. 5. 2021
Lipník nad Bečvou, klášterní kostel sv. Františka

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube