28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Lipník nad Bečvou, klášterní kostel sv. Františka

Program Noci kostelů 28. května 2021

16:00 - 18:00
Cyklo výlet ke kapli sv. Vendelína v Oseku nad Bečvou
Projížďka ke kapli sv. Vendelína v Oseku, společný odjezd od kostela sv. Františka v 16.00
16:00 - 18:00
Zvířátka v lese
Stezka s úkoly pro děti kolem klášterního kostela.
16:30 - 17:30
Veselíčko, výjezd k prohlídce kaple sv. Vendelína v Oseku nad Bečvou
17:30 - 18:00
Veselíčko, Musica laetitia, "Příběh staré kuchyně", prohlídka zvoničky sv. Floriana
Zahájení u Muzea Záhoří s vystoupením Musica laetitia. Prohlídka muzeální expozice Příběh staré kuchyně, a zvoničky sv. Floriana u hasičské zbrojnice.
18:00 - 18:10
Vyzvánění zvonů
18:00 - 18:15
Vicinov, kaple sv. Jana Nepomuckého
Odjezd auta od hasičské zbrojnice na Vicinov ke kapli sv. Jana Nepomuckého a zpět k zámku
18:15 - 19:00
Veselíčko, procházka kolem soch svatých u zámku
18:30 - 19:15
Mše svatá
Mše svatá v klášterním kostele sv. Františka
19:00 - 20:30
Tupec, hudební vystoupení u kaple sv. Františka Serafinského s prohlídkou
19:30 - 20:00
Loutkové divadlo Tilia - Studio bez kliky
19:30 - 20:00
Komentovaná prohlídka klášterního kostela
Prohlídka interiéru kostela s průvodcem
20:00 - 20:30
Hudební vystoupení
21:00 - 22:15
Večer chval
22:00 - 22:10
Závěrečné požehnání
Ukončení programu Noci kostelů

Informace o kostele

                                                                                                        

Kostel sv. Františka stojí na místě bývalé bratrského sboru. Stávaly zde budovy sborového domu, špitálu, v blízkosti byl hřbitov. V roce 1590 byl starý sbor zbořen a začala se budovat renesanční novostavba. Bratrský kostel byl postaven ještě v goticko-renesančních formách, měl půdorys obdélníka s trojbokým presbytářem sevřeným dvojicí věží. Z původního rozvrhu je dnes zachována severní věž se sloupkovými arkádami spojenými balustrádou. V našem prostředí se jedná o výjimečné dílo, neboť bratrské kostely jinak věže nemívaly. Věž patří k nejvýznamnějším památkám renesance v českých zemích. Projektantem této významné stavby byl patrně známý stavitel Baldassare Maggi. Stavbu stavěli rovněž italští kameníci, kteří se v té době podíleli na výstavbě města. Po bitvě na Bílé Hoře dostal panství olomoucký biskup František Dietrichstein. Jako velký příznivce nového školského řádu piaristů, povolal je v roce 1634  do Lipníka a věnoval jim už zmíněný bývalý bratrský sbor. Na původním vybavení kláštera měl jistý podíl i zakladatel tohoto řádu, sv. Josef Kalasanský. K větším stavebním a uměleckým úpravám došlo až za knížete Ferdinanda z  Dietrichsteina, jenž se zasloužil nejen o hospodářský rozkvět na svých dominiích, ale podporoval i umělecké dění. V letech 1660-1670 byla postavena nová kolej, roku 1673 vedle stojící školní budova. Vznikla tak stavba dnešního půdorysu, kde kolem dvou čtvercových nádvoří byla škola, noviciát, knihovna, oratorium a byty řeholníků i jejich žáků.

                 

Fotogalerie z Noci kostelů:

Kostel sv. Františka Serafinského 28. 5. 2021
Kostel sv. Františka Serafinského 28. 5. 2021
Lipník nad Bečvou, klášterní kostel sv. Františka

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube