25.08.18
NOC KOSTELŮ

Hranice, kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:50 - 18:00 Zvony
Zahájení Noci kostelů 2017 vyzváněním zvonů.
18:00 - 19:00 Májová pobožnost
18:30 - 20:45 Stoupej k výšinám
Prohlídka kostelní věže
19:00 - 19:30 Hranický dětský pěvecký sbor
Koncert Hranického dětského pěveckého sboru, diriguje Petra Šeinerová
19:00 - 21:00 Charita Hranice
Prezentace činnosti ve farnosti v boní kapli P. Marie Bolestné.
19:30 - 20:00 Chrámem zní baroko
Pásmo barokní hudby v podání smyčcového kvarteta a varhan
20:00 - 20:30 Komorní sbor Cantabile
20:30 - 21:00 Malý večerní koncert
Známé melodie soudobé poulární a filmové hudby.
21:00 - 21:30 Hudba 17. stol. (varhany a smyčce)
21:30 - 22:00 Večerní adorace a požehnání městu

Informace o kostele

WWW: http://farnosthranice.cz/

GPS: Loc: 49°32'51.869"N, 17°44'5.045"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jiří Doležel

Návaznost na dopravu:

Od žel. st. Hranice na Moravě a aut.st.pěšky asi 20 min.do centra města. Z žel.st.Hranice na Moravě - město cca 600m , pěšky z Teplic n. B. cca 2 km.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele se nachází v centru města na Masarykově nám. Pozdně barokní klasicizující kostel byl navržen v ateliéru brněnského dietrichštejnského architekta Františka Antonína Grimma v roce 1752. Výstavbu provedl mezi léty 1754 - 1763 Jakub Antonín Slováček ze Židlochovic. Impozantní stavba zcela pozměnila proporce náměstí a okolních jednopatrových domů. Vyniká především vypjatým průčelím s věží. Na jejím štítě je zavěšen dietrichštejnský znak. Výzdoba kostela pochází většinou jednotně z 60. let 18. století. Na hlavním oltáři je monumentální obraz Stětí sv. Jana Křtitele od brněnského malíře Josefa Sterna z roku 1762, v nástavci oltáře je obraz Bůh Otec trůnící v oblacích. V lodi kostela jsou dvě dvojice protějškových oltářů. Štukové plastiky první oltářní dvojice vytvořil Jan Adam Nesmann, kdežto obrazy Madony s dítětem a sv. Annou a obraz sv. Jiří je od Josefa Františka Pilze z Olomouce. Na protějším oltáři jsou od Josefa Sterna obraz smrti sv. Josefa a v nástavci obraz archanděla Michaela. Druhou dvojici oltářů z let 1772 – 1773 zdobí plastiky od Václava Böhma a obrazy od dvorního malíře Johanna Nepomuka Steinera, stejně jako obraz Kristova křtu u křtitelnice: obraz Krista na Olivové hoře v nástavci doprovází vyobrazení krále Davida, oltář sv. Jana Nepomuckého zobrazuje Zpověď královny Žofie a v nástavci má obraz sv. Kateřiny Sienské. Na výzdobě oltářů se podíleli také sochař František Ondřej Hirnle a řezbář a štukatér František Gallaš. Varhany zhotovil v roce 1767 Jan Výmola.Současné varhany mají již kovové píšťaly.Poslední generální oprava byla uskutečněna v roce 1995.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube