07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hranice, kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:15 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:15 - 18:30
Zvony a úvodní slovo kněze
18:30 - 18:45
Hudba Antonína Dvořáka
Hranický dechový kvintet složený z učitelů ZUŠ Hranice zahraje Sonátu č. 100 od Antonína Dvořáka.
18:45 - 19:30
Večerní chvály
Mladí hudebníci z hranické farnosti zahrají a zazpívají duchovní písně.
19:30 - 20:00
Animovaný film o sv. Janu Křtiteli
Krátký film o patronu hranického kostela od režiséra Richarda Riche, který se podílel na filmech z dílny Walta Disneyho.
20:00 - 21:00
Komentovaná prohlídka kostela s Jiřím J. K. Nebeským
Řada z nás ví o dominantě hranického náměstí velmi málo. Hranický historik, autor mnoha knih o Hranicích, nám ji podrobně přiblíží.
21:00 - 21:15
Varhanní hudba
Poslechneme si krátký hudební vstup v podání místní varhanice.
21:15 - 21:30
Požehnání přítomným a městu
Po krátké adoraci přijmeme požehnání do našich životů.

Informace o kostele

WWW: http://farnost-hranice.cz/

GPS: Loc: 49°32'51.869"N, 17°44'5.045"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Dagmar Kubátová

Návaznost na dopravu:

Od žel. st. Hranice na Moravě a aut.st.pěšky asi 20 min.do centra města. Z žel.st.Hranice na Moravě - město cca 600m , pěšky z Teplic n. B. cca 2 km.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele se nachází v centru města na Masarykově náměstí.

Pozdně barokní klasicizující kostel byl navržen v ateliéru brněnského dietrichštejnského architekta Františka Antonína Grimma v roce 1752. Výstavbu provedl mezi lety 1754–1763 Jakub Antonín Slováček ze Židlochovic. Impozantní stavba zcela pozměnila proporce náměstí a okolních jednopatrových domů. Vyniká především vypjatým průčelím s věží. Na jejím štítě je zavěšen dietrichštejnský znak.

Výzdoba kostela pochází většinou jednotně z 60. let 18. století. Na hlavním oltáři je monumentální obraz Stětí sv. Jana Křtitele od brněnského malíře Josefa Sterna z roku 1762, v nástavci oltáře je obraz Bůh Otec trůnící v oblacích. V lodi kostela jsou dvě dvojice protějškových oltářů. Štukové plastiky první oltářní dvojice vytvořil Jan Adam Nesmann, kdežto obrazy Madony s dítětem a sv. Annou a obraz sv. Jiří je od Josefa Františka Pilze z Olomouce. Na protějším oltáři jsou od Josefa Sterna obraz smrti sv. Josefa a v nástavci obraz archanděla Michaela. Druhou dvojici oltářů z let 1772–1773 zdobí plastiky od Václava Böhma a obrazy od dvorního malíře Johanna Nepomuka Steinera, stejně jako obraz Kristova křtu u křtitelnice: obraz Krista na Olivové hoře v nástavci doprovází vyobrazení krále Davida, oltář sv. Jana Nepomuckého zobrazuje Zpověď královny Žofie a v nástavci má obraz sv. Kateřiny Sienské. Na výzdobě oltářů se podíleli také sochař František Ondřej Hirnle a řezbář a štukatér František Gallaš.

Varhany zhotovil v roce 1767 Jan Výmola. Současné varhany mají již kovové píšťaly. Poslední generální oprava byla uskutečněna v roce 1995.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube