02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Brno-Staré Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Mše svatá
18:00 - 18:15
Zahájení Noci kostelů - Úvodní slovo
18:00 - 20:00
Čas pro ztišení - večerní adorace adorace
Adorace a možnost osobní modlitby v kapli sv. Augustina.
18:15 - 19:00
Královna Eliška Rejčka a její dílo
Přednáška zaměřena na 700. výročí založení kláštera a baziliky Eliškou Rejčkou
19:00 - 20:00
Starobrněnská bazilika v proměnách času
Přednáška o stavbě a architektuře baziliky na Starém Brně
20:00 - 21:00
Volná prohlídka
21:30 - 22:00
Zpěv z doby Elišky Rejčky
Procházka duchovní hudbou z doby Elišky Rejčky: antifonář, graduál
22:00 - 22:30
Varhany na Starém Brně
Varhanní koncert: varhaníci ze Starého Brna + studenti ZUŠ Fr. Jílka
22:30 - 22:40
Závěrečné požehnání
Ukončení Noci kostelů krátkou adorací s požehnáním zakončeného zpěvem "Starobrněnského Zdrávas" od Miroslava Příhody

Celovečerní program:

Klášterní piva a vína
Ochutnávka klášterního piva a vína. Na 3. nádvoří za bazilikou.
Eliška Rejčka - královna a zakladatelka kláštera
Zaměřeno na 700. výročí založení kláštera a baziliky Eliškou Rejčkou Kvíz ke královně Elišce

Informace o kostele

WWW: http://www.opatstvibrno.cz

Adresa kostela: Brno, Mendlovo nám. 1; tel. 543 424 010

GPS: 49°11'30.84"N, 16°35'40.2"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jozef Ržonca, OSA

Návaznost na dopravu:

Mendlovo náměstí: Tram 1, 2, 5, 6; Trol 25, 26, 35, 37; Bus 44, 52, 82, 84

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 26.11.2022)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
11:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
18:00 celý rok, každý týden

První písemná zmínka o existenci původního románského kostela Panny Marie je z roku 1210. V 1. polovině 14. století nechala česká královna Eliška Rejčka zbudovat nový gotický chrám a roku 1323 u něj založila také klášter cisterciaček. Od konce 18. století dodnes zde působí řehole augustiniánů, do tohoto období jsou datovány i barokní úpravy interiéru. Středem hlavního Stříbrného oltáře je cenné Palladium města Brna - obraz Panny Marie Svatotomské. Roku 1987 byl chrám papežem Janem Pavlem II. povýšen na baziliku minor.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube