24.05.19
NOC KOSTELŮ

Dubňany, kostel sv. Josefa

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:55 - 17:55
Zahájení slavnostním vyzváněním zvonů
18:00 - 18:40
Slavnostní mše svatá
18:00 - 22:00
Napiš si svůj modlitební úmysl - v kostele
Máte starosti, něco Vás tíží... cokoliv chcete svěřit Bohu, napište na lísteček a vhoďte do připravené krabičky v kostele. Za tyto úmysly se budeme modlit na závěr Noci kostelů, a budou přineseny s obětními dary při nedělní mši svaté v 10:30.
18:45 - 18:50
Úvodní slovo otce Pavla.
Seznámení s programem Noci kostelů v Dubňanech
18:50 - 21:45
Zveme Vás na topinku - na faře.
Jste našimi hosty na faře…
18:50 - 19:10
Mládí u varhan.
Děvčata se scholy zahrají skladby slavných hudebních skladatelů.
18:50 - 21:50
Výstava liturgických předmětů s ochutnávkou mešního vína a zbožných chipsů v zákristii kostela.
Seznámení se zákristií našeho kostela.
18:50 - 21:45
Promítání fotografií ze života naší farnosti - na faře.
Minulý i současný život naší farnosti ve fotografiích.
18:50 - 20:00
Namaluj (vymaluj) náš kostel - pro děti i dospělé - na farní zahradě.
Z vašich výtvorů vznikne výstavka obrázků našeho kostela. Pro menší děti bude k dispozici omalovánka našeho kostela.
19:00 - 21:00
Stoupáme do věže.
Prohlídka kostelní věže s doprovodem. Pro fyzicky zdatné na vlastní nebezpečí!
19:00 - 19:10
Prohlídka farní půdy - na faře.
Nově opravený půdní prostor fary - prohlídka s komentářem.
19:00 - 21:45
Zpíváme pod altánkem a u ohýnku - na farní zahradě.
Střídání živé hudby s reprodukovanou pod altánkem u ohýnku. (kdo si něco přinese, může si opéct:)
19:10 - 19:25
Prohlídka varhan
O všem kolem varhan s jedním z našich varhaníků.
19:25 - 20:00
Koncert gospelových písní – Jan Novotný a přátelé - v kostele.
Moderní křesťanská hudba.
20:00 - 20:10
Prohlídka farní půdy - na faře.
Prohlídka nově zrekonstruovaných půdních prostor fary.
20:15 - 20:45
"Radostně a zvučně s Josefínkami" -v kostele.
Naše Josefínky a jejich pásmo se slovem i zpěvy.
20:45 - 21:00
Prohlídka varhan
Komentovaná prohlídka s jedním z našich varhaníků.
21:00 - 21:25
Promítání o Svatém Hrobu - v kostele.
Otec Pavel a zajímavé promítání o místu Svatého hrobu a jeho historii.
21:00 - 21:10
Prohlídka farní půdy - na faře.
Prohlídka nově opravených prostor farní půdy s doprovodem.
21:25 - 21:55
"Radostně a zvučně s Josefínkami" - v kostele.
Naše Josefínky a jejich pásmo slova i hudby.
21:55 - 22:00
Večerka
22:00 - 22:10
Závěrečná modlitba při adoraci za úmysly návštěvníků Noci kostelů, požehnání městu, Te Deum. - v kostele.
Závěr Noci kostelů 2019 v Dubňanech.

Celovečerní program:

FARA A FARNÍ ZAHRADA - otevřená pro malé i velké k posezení i hraní.
Promítání fotografií z farních akcí na faře. Zveme Vás na topinku na faru. Namaluj (vymaluj) náš kostel - pro děti i dospělé Dovádění a soutěže pro děti - na farní zahradě. Zpíváme si pod altánkem nebo u ohýnku.
DĚTI SE MOHOU POD DOHLEDEM RODIČŮ, VYDOVÁDĚT NA TRAMPOLÍNĚ, HOUPAČKÁCH... - na farní zahradě.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostdubnany.cz

Adresa kostela: Komenského

GPS: 48°55'21.226"N, 17°6'32.223"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Fatěnová

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14.05.2019)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
Farní zahrada

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube