24.05.19
NOC KOSTELŮ

Brno, katedrála sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 19:00
Mše svatá
celebruje petrovský farář ThLic. Tomáš Koumal, vystoupí Dómský komorní sbor při ZUŠ v varhanická Brno - řídí Bc. Dagmar Kolařová, varhany Mgr. Petr Kolař
19:00 - 19:10
Úvodní slovo
Slavnostní zahájení Noci kostelů 2019
19:10 - 19:55
Stříbro žesťů
Slavnostní hudba pro žesťové nástroje a varhany
20:00 - 20:55
Chval Pána celá země
Sólisté, pěvecký sbor a instrumentalisté ZUŠ varhanická
21:00 - 21:55
Netradiční prohlídka katedrály se světelným desingnem
22:00 - 22:55
Duchovní pásmo
23:00 - 23:55
Modlitba se zpěvy z Taizé
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla, řídí Mgr. Petr Kolař
00:00 - 00:10
Požehnání městu Brnu
brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
00:10 - 00:45
Velká noční hudba
Varhany rozezní dómský varhaník Mgr. Petr Kolař

Celovečerní program:

Dvě věže
19:15_22:30 pohled na večerní Brno z věží katedrály
Soutěžní poznávací trasa Odraz 30 let svobody v brněnských křesťanských dílech
19:00-24:00 Adorační kaple, sousoší sv. Cyrila a Metoděje poblíž katedrály

Informace o kostele

WWW: http://www.katedrala-petrov.cz

GPS: Loc: 49°11'27.707"N, 16°36'25.267"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: R. D. ThLic. Tomáš Koumal

Návaznost na dopravu:

Katedrála se nachází na Petrově, asi 10 min. pěšky z hlavního vlakového nádraží, 5 min. z tramvajové zastávky Zelný trh.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14.11.2017)

Ne
7:30 celý rok, každý týden, latinská mše svatá
9:00 celý rok, každý týden, mše svatá pro rodiny s dětmi
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:30 celý rok, každý týden, kaple
Út
7:30 celý rok, každý týden, kaple
19:00 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro vysokoškoláky
St
7:30 celý rok, každý týden, kaple
17:30 ve školním roce, každý týden, kaple
Čt
7:30 celý rok, každý týden, kaple
17:30 celý rok, každý týden, adorace přede mší svatou
7:30 celý rok, každý týden, kaple
17:30 celý rok, každý týden, mše svatá pro děti
So
7:30 celý rok, každý týden, kaple

Počátky chrámu na petrovském kopci sahají až do 70. let 12. století. V období gotiky prošel kostel několika přestavbami. Při jedné z nich, kolem roku 1500, bylo původní zasvěcení svatému Petrovi rozšířeno na zasvěcení sv. Petrovi a Pavlovi. Během třicetileté války kostel vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech 1651- 52 a 1743-46. Když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení Biskupství brněnského, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu. V roce 2005 byla v chrámu na Petrově otevřena také trvalá expozice s názvem Klenotnice katedrály, v níž mohou návštěvníci vidět bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další předměty. Klenotnice katedrály se tak, vedle románské krypty a výhledu z jižní (směrem na město Brno) a severní (vyhlídka směrem k Pálavě) katedrální věže, stala další nabídkou pro turisty a návštěvníky Petrova. Vedle kaple Zvěstování Páně se vzácným renesančním oltářem byla v severním vchodu katedrály zpřístupněna nová adorační kaple Těla Kristova, jejíž oltář i interiér navrhl a realizoval známý velehradský umělec Otmar Oliva. Od Jubilejního roku 2000 je každý čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla sloužena poutní bohoslužba. V 16.30 hodin jí předchází adorace, v 17.25 hodin následuje modlitba na úmysly Svatého otce a v 17.30 hodin poutní mše. Klenotnice katedrály, krypta i vyhlídka z věží katedrály jsou pro návštěvníky otevřeny od pondělí do soboty od 11.00 do 17.00 hodin, v neděli od 11.45 do 17.00 hodin (změna otevírací doby vyhrazena).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube