02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Apolináře

Program Noci kostelů 2. června 2023

19:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 20:30
Svědectví otce Luca Speziale
Otec Luca Speziale, dnes na misii v Londýně, dá svědectví o svém životě, o svém povolání a o misii v Londýně i na jiných místech.
20:30 - 22:00
Adorace
Před vystavenou Nejsvětější svátostí bude dán prostor pro osobní modlitbu a rozjímání. Adorace proběhne v tichu. Během adorace bude možné přistoupit ke svátosti smíření nebo si promluvit s knězem.
22:00 - 22:00
Konec programu
Program bude zakončen slavnostním požehnáním.

Informace o kostele

WWW: https://cz.clonline.org

Adresa kostela: Apolinářská

GPS: 50°4'15.056"N, 14°25'25.918"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marek MIkuláštík

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice I. P. Pavlova (dále cca 8 min pěšky)

metro B - stanice Karlovo náměstí (dále cca 8 min pěšky)

Z historie kostela Kostel sv. Apolináře byl založen císařem Karlem IV. v letech 1362 až 1376 pro kapitulu, která v roce 1503 splynula s kapitulou svatovítskou a kostel se stal farním. Kolem kostela bylo vystavěno Nové Město pražské. Původní fresky jsou dobře zachovalé a v nedávné době restaurované. V kostele je možné shlédnout 2 pětimetrové fresky po obou bočních stranách lodi, fresku sv.Kryštofa s Ježíškem proti dveřím (výška 3m) a dále 2 menší fresky v přední části lodi.

Ke kostelu, kolem kterého býval hřbitov, přiléhá původně barokní později klasicistní objekt bývalé jezuitské školy. Z barokní výzdoby je nejhodnotnější obraz Panny Marie Karlovské od malíře Heintsche z roku 1697.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube