02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Brno, klášterní kostel sv. Leopolda a Václava

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:40
Mše svatá a přivítání
19:00 - 19:30
O milosrdných bratřích a kostele sv. Leopolda
Povídání představeného konventu br. Martina
19:30 - 20:00
Gloria Brunensis
koncert duchovní hudby (ženský komorní sbor)
20:30 - 21:00
Gloria Brunensis
koncert duchovní hudby (ženský komorní sbor)
21:15 - 21:30
Akathistos
Mariánský hymnus ve slovenském jazyce v podání řeckokatolíků farnosti při kostele sv. Leopolda
22:00 - 22:30
Krásy kostela sv. Leopolda a spiritualita milosrdných bratří
Komentovaná prohlídka
23:00 - 00:00
Kytara Jiřího Vrbíka a jeho hosté
00:00 - 00:20
„Ochraňuj nás, Pane, když bdíme, a buď s námi, když spíme…“
Společná modlitba kompletáře a rozloučení

Celovečerní program:

Příležitost ke ztišení při adoraci
soukromá klášterní kaple sv. Benedikta Menni.
Výstava uměleckých děl Pavla Hřebíčka a Miroslava Vochty
V Sále Milosrdných bratří a v kostele sv. Leopolda bude možnost prohlédnout si umělecká díla sochaře Pavla Hřebíčka a architekta Miroslava Vochty, včetně nového oltáře, který byl posvěcen na podzim roku 2022.

Informace o kostele

WWW: http://www.milosrdni.cz

Adresa kostela: Vídeňská 7, 639 00 Brno

GPS: 49°11'6.36"N, 16°35'44.16"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vít Pospíchal

Návaznost na dopravu:

Brněnská MHD:

  • zastávka: Nemocnice Milosrdných bratří tramvaje číslo: 2, 5, 6
  • zastávka: Poříčí tramvaje číslo: 2, 5, 6

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 06.02.2023)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden

Nedělní mše svaté: 8:00

 

Chrám sv. Leopolda se v Brně řadí mezi nejmladší kostely v barokním stylu. Je součástí kláštera milosrdných bratří, v němž nechybí nemocnice, lékárna s nástropní malbou od Jana Cymbala a koncertní a společenský sál a mateřská škola.

Řád Milosrdných bratří pochází ze španělské Granady, kde jej roku 1537 založil sv. Jan z Boha. V Brně se bratři usadili v roce 1747 díky velkému dobrodinci hraběti Leopoldu z Dietrichšteina, který zde zakoupil pozemky pro stavbu konventu, nemocnice i kostela.

Stavební plány vypracoval podle pokynů bratra Kolomana Köckela František Grim, syn slavného architekta brněnského Mořice Grima. Nejprve byla vybudována menší nemocnice a další objekty konventu. Teprve později se přistoupilo ke stavbě kostela, který vyplnil prostor mezi dvěma křídly konventu a vytvořil tak průčelí do Vídeňské ulice.

Základní kámen kostela byl požehnán 12. září 1768 a položen vlevo od vchodu do chrámu. Stavbu prováděl brněnský stavitel Bartoloměj Zindtner podle již vypracovaných plánů.

Elegantní barokní architektura kostela, která v době svého vzniku byla již na ústupu, je ovlivněna nástupem klasicistního slohu. Ten se projevil především do podoby průčelí kostela. Chrám oválného půdorysu vyzdoben malbami obrazů a nástropní malbou od brněnského malíře Josefa Šterna, byl postaven za přispění hraběte Karla Herzana a vysvěcen 3. května 1777.

Kostel dochoval ve své původní podobě. V letech 1997-2004 byl konvent i kostel kompletně opraven. V letech 2018-2023 probíhá restaurování umělecko-historických prvků kostela od zlatého svatostánku, fresky až po jednotlivé oltáře.

 

Hospitálský řád sv. Jana z Boha Milosrdní bratři Vídeňská 7 639 00  Brno

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube