02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Nová Ves - Vepřek, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:00
Otevření kostela
18:00 - 18:05
Vyzvánění zvonů, zahájení Noci kostelů
18:10 - 18:50
Komentovaná prohlídka kostela a zvonice
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.
19:00 - 19:30
Koncert pěveckého uskupení Období sboru
Křesťanské písně v originálním podání pěveckého uskupení Období sboru z Nelahozevsi a okolí.
19:40 - 20:20
Komentovaná prohlídka kostela a zvonice
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.
20:30 - 20:50
Boží slovo a setkání s jáhnem
Slovo Boží v podání jáhna a možnost individuálního rozhovoru s ním.
21:00 - 21:20
Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy
Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.
21:20 - 21:50
Komentovaná prohlídka kostela a zvonice
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.
21:50 - 22:00
Ztišení a závěr
Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

PID: vlaková zastávka Nové Ouholice nebo autobusová zastávka Nová Ves,Nové Ouholice (BUS 466) + cca 400 metrů pěšky

Auto: dálnice D8, exit 18

Pěšky: evropská dálková trasa E10 (součástí trasy je Dvořákova stezka z Kralup nad Vltavou do Nelahozevsi)

 

Původně gotický farní kostel byl vystavěn snad již ve 13.století. Tomu by odpovídalo i zasvěcení kostela Narození Panny Marie, neboť právě obliba tohoto patronicia byla největší v době vrcholného působení řádů, zejména cisterciáků na našem území. Písemně je kostel poprvé uváděn r. 1352.

Nachází se na malém návrší jižně od vesnice Vepřek. Farní ves na břehu Vltavy se však v pramenech objevuje už v roce 1346. Po  Bílé hoře byla zdejší fara bez faráře a farnost zde byla obnovena až v roce 1737.

Zásadní barokní přestavba kostela proběhla v l. 1684-1697. Další úpravy a přestavby proběhly v letech 1752, 1892, 1902 a 1907. Poslední oprava a restaurování kostela proběhla v letech 2003-2004. Současně byl proveden archeologický a stavebněhistorický průzkum stavby.

Fotogalerie z Noci kostelů:

NOC KOSTELŮ 2022 – Kralupy a okolí – Vepřek • Komentovaná prohlídka
NOC KOSTELŮ 2022 – Kralupy a okolí – Vepřek • Komentovaná prohlídka
Nová Ves - Vepřek, kostel Narození Panny Marie
NOC KOSTELŮ 2021 – Kralupy a okolí – Vepřek • Uvnitř zvonice
NOC KOSTELŮ 2021 – Kralupy a okolí – Vepřek • Uvnitř zvonice
Nová Ves - Vepřek, kostel Narození Panny Marie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube