10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:00 - 18:00
Program pro děti
Hry a soutěže pro děti na farní zahradě (v případě deště ve farním sále).
16:00 - 18:00
Představení činnosti Dětského domu Zábrdovice
Dílničky pro děti.
16:00 - 22:30
Individuální prohlídka kostela
Prohlídka kostela a kaple. Příležitost ke ztišení a modlitbě.
17:00 - 17:30
Prohlídka kostela s výkladem
Stručný komentář k historickým částem kostela.
17:30 - 18:00
Prohlídka kapitulní síně ve Vojenské nemocnici
Umělecky nejhodnotnější část bývalého premonstrátského kláštera. Prohlídka s průvodcem. Omezený počet účastníků, sraz na prostranství před kostelem.
18:00 - 19:00
Mše svatá
Doplněná výkladem právě probíhajících částí a úkonů.
19:00 - 19:30
Prohlídka kapitulní síně ve Vojenské nemocnici
Umělecky nejhodnotnější část bývalého premonstrátského kláštera. Prohlídka s průvodcem. Omezený počet účastníků, sraz na prostranství před kostelem.
19:00 - 19:30
Prohlídka kůru s výkladem
Krátká prohlídka kůru s výkladem. Omezený počet účastníků. Sraz před kostelem.
19:00 - 21:00
Výstava liturgických rouch a předmětů
Expozice v boční místnosti kostela s možností výkladu na požádání.
19:30 - 20:00
Varhanní koncert
Duchovní hudba českých mistrů v podání ředitele kůru Zdeňka Hatiny.
19:30 - 20:30
Přímluvná modlitba
Možnost svěřit se s individuální životní situací či těžkostí a v malé skupince se za ni pomodlit.
20:00 - 20:30
Prohlídka kostela s výkladem v anglickém i českém jazyce
Stručný komentář k historickým částem kostela v anglickém i českém jazyce.
20:30 - 21:15
Přednáška o rodině
přednášející: Mgr. Terezie Pilátová, Ph.D; téma: Proměny vazeb a vztahů v současné rodině
21:15 - 22:00
Modlitba za rodiny
Modlitba za rodiny, doprovázená zpěvy z Taizé.
22:00 - 22:30
Varhanní a pěvecký koncert
Duchovní hudba českých i zahraničních mistrů v podání ředitele kůru Zdeňka Hatiny, doprovázená zpěvem.
22:30 - 00:00
Závěrečné slovo a požehnání

Informace o kostele

WWW: http://www.zabrdovice.cz

Adresa kostela: Lazaretní 9/1

GPS: 49°12'9.36"N, 16°37'46.2"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Aleš Onderek

Návaznost na dopravu:

Tramvají č. 2 z Hlavního nádraží směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (5min). Tramvají č. 3 z České (Joštovy) směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (10min).

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.04.2017)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
9:45 celý rok, každý týden, s katechezí pro děti
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden, ve školním roce: zaměřená pro mládež
Út
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden, ve školním roce: zaměřená pro děti
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden, od 17:00 adorace
So
18:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Původně malý románský kostel v Zábrdovicích, založený jako součást premonstrátského kláštera na začátku 13. století, byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Po vpádu Švédů byl kostel zničen a vystavěn kostel nový, na základě projektu vídeňského architekta Giovanniho Pietra Tencally.  Na realizaci výzdoby interiéru se podíleli přední umělci své doby. Z malířů je to v první řadě přední vídeňský umělec pracující na Moravě Franz Anton Maulbertsch – autor obrazu Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři v presbytáři. Josef Winterhalder ml., žák Maulbertsche, je autorem freskové výzdoby chrámu kde vytvořil monumentální figurální scény na klenbě presbytáře a lodi. Osmnácté století znamenalo pro klášter velký rozkvět. Za reformy Josefa II. došlo ke zrušení kláštera a byla zde zřízena vojenská nemocnice, která dosud tomuto účelu slouží. Konventní chrám se stal kostelem farním a dnes patří mezi nejhodnotnější raně barokní chrámové stavby v Brně.

 Více o kostele najdete na stránkách farnosti.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube