07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Liběšice, kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

8:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.libesice.com

GPS: 50°17'35.326"N, 13°37'19.185"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Vilém Marek Štěpán, O.Praem.

Návaznost na dopravu:

Obec Liběšice u Žatce je dostupná autobusovým spojením ze Žatce a Loun.

Liběšice u Žatce se nacházejí 8 km jihovýchodně od Žatce. Vznik tohoto poutního místa je spojen se zjevením Panny Marie v sousední vesnici, kde se na její přímluvu zachránil při povodni tonoucí sedlák se synem. To se stalo v roce 1743. Od té doby se Liběšice staly cílem mnoha poutníků z blízkého i širokého okolí. Lidé zde hledali a nacházeli pomoc a útěchu ve svých starostech na přímluvu Panny Marie. Původně gotický kostel sv. Martina ze 14. století byl poté přestavěn a k jednolodnímu kostelu přibylo triumfální průčelí, kterým se vchází do nové lodě uzavřené na protilehlé straně poutní kaplí Panny Marie s milostnou soškou Panny Marie. 1. ledna 2004 byl kostel povýšen na diecézní poutní svatyni a byl přidán titul Navštívení Panny Marie s uděleným privilegiem možností získávat plnomocné odpustky ve dnech mariánských svátků. Hlavní pouť se koná každoročně o první červencové neděli. Dnes jsou Liběšice centrem farního obvodu, který zahrnuje 12 farností a 43 vesnic. Liběšice tvoří přirozené duchovní centrum, kde se shromažďují nejen místní věřící a poutníci, ale i děti z blízkých a vzdálenějších vesnic, které jsou pravidelně sváženy k různým aktivitám, které se snaží liběšická fara vytvářet. Kostel je k nahlédnutí otevřen každý den.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube