10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Podbořany, kostel Božího Spasitele

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:45 - 20:00
Vernisáž výstavy o historii kostela
Přijďte se podívat na vernisáž výstavy "Střípky z historie kostela od základního kamene po dnešek" autorky Mgr. Romany Havrdové
20:00 - 21:00
Relaxační bohoslužba s promítáním obrázků z vesmíru
Zveme vás na Relaxační bohoslužbu k Noci kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2022 od 20. hodin v Kostele Božího Spasitele, Husova 37, Podbořany. Program: čtení veršů z Bible, meditativní hudba, promítání obrázků z vesmíru, rozjímání.
21:00 - 21:30
Prohlídka kostela

Informace o kostele

WWW: http://podborany.ccshpraha.cz

Adresa kostela: Husova 37

GPS: 50°13'34.794"N, 13°24'29.826"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Ivo Kraus, DiS.

Návaznost na dopravu:

BUS

ČD

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 25.05.2022)

20:00 nepravidelně, nepravidelně, Večerní bohoslužba ke dni kostelů.

Kostel Božího Spasitele byl postaven německými lutherány žijícími v Podbořanech a okolí začátkem 20. století. Základní kámen byl slavnostně položen 6. června 1901. Jedná se o pseudorománskou stavbu ze začátku minulého století, kterou projektoval stavební rada Victor Schwerdtner, profesor Státní živnostenské školy v Plzni. Provedení kostela zajistil podbořanský stavitel Ferdinand Schindler. Hotová novostavba byla vysvěcena 9. listopadu 1902. Ženský spolek Gustava Adolfa ze Šlesvicka-Holštejska daroval vyřezávaný oltář, který spolu s kazatelnou vyrobilo umělecké řezbářství Franze Grobla z Kadaně. Čtyři okna se zobrazením evangelistů Matouše, marka, Lukáše a Jana darovali členové podbořanské a žatecké evangelické obce, stejně jako obě prostřední okna hlavní kostelní lodi s medailony Martina Luthera a Filipa Melanchtona. vyrobil je atelier firmy E.L. Turck ze Žitavy a v Hrádku nad Nisou. Původní zvon, který byl během válečného období roztaven a použit pro válečné účely, pocházel ze slévárny Franze Schillinga z Apolda v Durynsku.

Němečtí lutheráni kostel využívali do roku 1945. Po druhé světové válce, s přílivem českého obyvatelstva, byl využíván Církví československou husitskou, která jej 3. dubna 1951 získala do své správy. Církev českosbratská evangelická však využívala kostel k bohoslužbám také a to až do roku 1968, kdy kouplia vlastní budovu s modlitebnou. Ale i poté využívala kostel příležitostně nebo zde probíhaly společné ekumenické bohoslužby. Přibližně v polovině 90. let činnost obou nekatolických církví v Podbořanech ustala a dnes se zde pravidelné bohoslužby nekonají. V kostele však občas proběhne koncert, výstava či příležitostná bohoslužba.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube