12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Podbořany, kostel Božího Spasitele

Program Noci kostelů 12. června 2020

16:00 - 16:05
Úvodní slovo o historii kostela Božího Spasitele
Úvodní slovo o historii kostela. Čerpáno z dostupné literatury, přednese kz. Ivo Kraus. Materiály k výročí 100 let Církve československé husitské připravil farář PhDr. Jan Krško, který je zároveň historik a archivář.
16:05 - 16:30
Hudební vystoupení ZUŠ
Krátký kulturní program zajistila Základní umělecká škola Podbořany.
16:30 - 16:45
Vernisáž výstavy fotografií
Vernisáž fotografií umělecké fotografky Laurencie Heláskové o historii a současnosti kostela a Podbořan.
16:45 - 17:30
Beseda o historii kostela s prohlídkou
Účastníci si budou moci kostel podrobně prohlédnout a zároveň budou moci s kazatelem Ivo Krausem diskutovat o historii kostela.

Informace o kostele

WWW: http://podborany.ccshpraha.cz

Adresa kostela: Husova 37

GPS: 50°13'34.794"N, 13°24'29.826"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Ivo Kraus, DiS.

Návaznost na dopravu:

BUS

ČD

Kostel Božího Spasitele byl postaven německými lutherány žijícími v Podbořanech a okolí začátkem 20. století. Základní kámen byl slavnostně položen 6. června 1901. Jedná se o pseudorománskou stavbu ze začátku minulého století, kterou projektoval stavební rada Victor Schwerdtner, profesor Státní živnostenské školy v Plzni. Provedení kostela zajistil podbořanský stavitel Ferdinand Schindler. Hotová novostavba byla vysvěcena 9. listopadu 1902. Ženský spolek Gustava Adolfa ze Šlesvicka-Holštejska daroval vyřezávaný oltář, který spolu s kazatelnou vyrobilo umělecké řezbářství Franze Grobla z Kadaně. Čtyři okna se zobrazením evangelistů Matouše, marka, Lukáše a Jana darovali členové podbořanské a žatecké evangelické obce, stejně jako obě prostřední okna hlavní kostelní lodi s medailony Martina Luthera a Filipa Melanchtona. vyrobil je atelier firmy E.L. Turck ze Žitavy a v Hrádku nad Nisou. Původní zvon, který byl během válečného období roztaven a použit pro válečné účely, pocházel ze slévárny Franze Schillinga z Apolda v Durynsku.

Němečtí lutheráni kostel využívali do roku 1945. Po druhé světové válce, s přílivem českého obyvatelstva, byl využíván Církví československou husitskou, která jej 3. dubna 1951 získala do své správy. Církev českosbratská evangelická však využívala kostel k bohoslužbám také a to až do roku 1968, kdy kouplia vlastní budovu s modlitebnou. Ale i poté využívala kostel příležitostně nebo zde probíhaly společné ekumenické bohoslužby. Přibližně v polovině 90. let činnost obou nekatolických církví v Podbořanech ustala a dnes se zde pravidelné bohoslužby nekonají. V kostele však občas proběhne koncert, výstava či příležitostná bohoslužba.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube