07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Křižany, kostel sv. Maxmiliána

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:30
Otevření kostelních bran a věže
19:30 - 20:00
Hlas ticha
tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání a individuální prohlídky kostela
20:00 - 21:00
James Harries
James Harries je britský hudebník, který se těší popularitě po celém světě. Americký magazín Rolling Stone ho označil jako zlatý hlas a fanoušci si ho oblíbili díky jeho bezprostřednosti.
21:00 - 22:00
Noční pohled na Křižany
tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání a individuální prohlídky kostela
22:00 - 23:00
Hlas ticha
tiché chvíle v kostele s možností tichého rozjímání a individuální prohlídky kostela v něžném světle svíček od návštěvníků :)

Informace o kostele

 

Kostel svatého Maxmiliána v Křižanech je kulturní památkou. V obci, ale zejména při pohledu z dálky, působí stavba kostela jako výrazná dominanta. Své základy má již v gotice a první písemné zmínky jsou doloženy již v roce 1352. Část presbyteria si dodnes dochovala gotický původ. Dnešní kostel byl v 17. století přestavěn do barokního slohu. Věž kostela byla přistavěna až v roce 1684 ze zbytků zdiva údajně zbouraného zámečku. Ve stejné době byla na severní straně přistavěna sakristie a jižně při věži márnice. Křižany byly šlechtickým sídlem až do poloviny 17. století. Koncem 17. století, kdy se panství Grabštějnské dostalo do rukou hraběte Trautmannsdorfa, byl zámeček stržen a mnohá hospodářství byla prodána. Tam, kde je dnes usedlost čp. 31 jsou zbytky velmi širokých základních zdí. Jsou to snad zbytky zámečku. V kostele se nalézají varhany, jejichž autorství se připisuje významnému varhanáři Josefu Paštikovi. Jedná se zřejmě o jednu z jeho prvních prací, později postavil velmi známé varhany např. u sv. Mikuláše v Praze nebo na Petrově v Brně. Interiér kostela má pozdně barokní, ale i novogotický mobiliář. V kostele najdeme fragmenty maleb z raně barokní doby a z doby přelomu 19. a 20. století.

Od 1. června 2017 zde nejsou pravidelné nedělní bohoslužby. Bohoslužby a akce v kostele najdete na: http://www.farnost-dlouhymost.cz/farnost-krizany/

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube