07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Žatec-Radíčeves, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

GPS: 50°17'29.866"N, 13°30'51.184"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Kunešová

KOSTEL SV. VÁCLAVA

Pozdně gotický, zevně barokní, jednolodní, obdélný, presbytář pětiboce uzavřený s opěráky, po severní straně sakristie s gotickým portálem; v západní, v baroku prodloužené části hranolová věž, vyrůstající ze střechy; před průčelím nízká barokní předsíň. Presbytář sklenut žebrovým křížem a paprsčitou klenbou v závěru, na drobné jehlancové konzoly; triumfální oblouk hrotitý, oboustranně zkosený; loď plochostropá, kruchta oddělena v přízemí i patře arkádami o třech pilířích.

Na bývalém hřbitově při jižní ohradní zdi několik pozdně klasicistních pomníků: náhrobek Marie Hauskové – s truchlícím géniem, sign. V. Prachner, 1825; náhrobek Josefa Hausky, sign. Ferd. Pischelt, Prag 1836; náhrobek Václava Wolframa, rektora Karlovy university (+ 1839), výklenková architektura se sarkofágem s tympanem, sign. Ferd. Pischelt; náhrobek rodiny Zulegerovy, sign. A. Bauer 1881, z Teplic

Kostel prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2015. Byl slavnostně znovuotevřen 5.12. 2015 otcem biskupem Janem Baxantem.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube