07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Planá, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://farnostplana.eu

Adresa kostela: Kostelní 133

GPS: 49°52'2.557"N, 12°44'15.163"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Majkov

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází cca 600 metrů od autobusového nádraží a kilometr od vlakové stanice. Pro osobní automobily možnost parkování přímo před kostelem, nebo na nedalekém náměstí.

 

Původní gotické trojlodí vyzdviženo v jihozápadní části středověkého jádra u někdejších hradeb v raných dějinách města. Hlavní pozdně románský portál z poloviny 13. století byl v polovině 14. století zaklenut křížovou klenbou. V 60. a 80. letech 18. století držiteli plánského panství barokně přestavěn, vybaven a vyzdoben za účasti řady umělců, včetně místního rodáka malíře W. T. S. Schmidta. V jižní lodi a kolem kazatelny zazděny náhrobníky někdejších majitelů Plané, mezi nimi i Markéty ze Žeberka, sestry krále Jiřího z Poděbrad. Severní lodi dominuje barokní oltář s obrazem Plánské madony. Zvenčí u východní strany kněžiště připomíná rodinná tumba plánského rodáka J. F. Löwa z Ersfeldu, dvorního lékaře císaře Leopolda a průkopníka v oboru soudního lékařství. Bezprostředně sousedící barokní fara pochází z r. 1708. Jižně od objektu v ulici Na Příkopech dochováno torzo někdejšího městského opevnění.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube