02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Domaslav, kostel sv. Jakuba Většího

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:00
Zahájení
Zahájení proběhne formou zvonění na kostelní zvon.
17:00 - 20:30
Individuální prohlídky kostela
Kostel bude otevřen k individuálním prohlídkám. Budou přítomni členové spolku Domaslav, který kostel a faru spravuje. Budete si moci prohlédnout celý farní areál a pohovořit se členy spolku na farní zahradě, kde bude připraveno i drobné pohoštění.
19:00 - 20:00
Koncert sboru Souhlas
Smíšený pěvecký sbor Souhlas je tvořen lidmi, které hudba baví, z Konstantinolázeňska. V domaslavském kostele budou vystupovat znovu po velmi úspěšné loňské premiéře.
20:30 - 20:30
Ukončení
Ukončení Noci kostelů v kostele svatého Jakuba Většího

Informace o kostele

WWW: http://www.domaslav.cz

Adresa kostela: farní areál Domaslav

GPS: 49°52'37.913"N, 12°54'39.245"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. et Mgr. Marie Dlouhá

Návaznost na dopravu:

Vlak: nejbližší vlaková zastávka Kokašice (4,6 km). Cesta od vlaku vede přímo po silnici přes obec Kokašice směrem do Domaslavi.

 

 

 

O počátcích kostela v Domaslavi nemáme žádné zprávy. Církevní budova zde jistě stála v druhé polovině 14. století, kdy sem byl dosazen duchovní správce. V roce 1682 obdržela arcibiskupská konzistoř dopis, v němž tachovský vikář vyzývá k opravě domaslavského a lestkovského kostela, které již hrozily zřícením. Když byly prostředky na opravu uvolněny, byl již kostel v tak špatném stavu, že bylo zřejmě nutné jej zbořit a na jeho místě postavit kostel nový. Stalo se tak po roce 1705.

Jak vyplývá ze stavebně historického průzkumu, byl předchozí kostel pravděpodobně již románský a kameny z jeho zdiva byly znovu použity při stavbě nové barokní budovy. Ze staršího kostela byl také převzat zvon odlitý roku 1545 Janem Konvářem ze Stříbra.

Velký úpadek znamenala doba po druhé světové válce, kdy byli vyhnáni německy mluvící obyvatelé a ani následující totalitní režim nepřál údržbě památek jako takových, natož těch církevních.

V roce 2006 začalo kostel spravovat občanské sdružení Domaslav (nyní spolek Domaslav). Od té doby se spolku podařilo zajistit opravu střechy věže a presbyteria. Členové spolku shání finanční prostředky na opravu kostela ve svém volném čase, všichni pro spolek pracují jako dobrovolníci. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube