28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Vlkoš u Kyjova, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

14:00 - 18:00
Putování po sakrálních památkách v obci
Mapku a kvíz pro děti si můžete vyzvednout v kostele
14:00 - 18:00
Aktivity pro děti
14:00 - 18:30
Individuální prohlídky kostela
18:00 - 18:20
Prezentace sakrálních staveb v obci
18:20 - 18:30
Zvony
18:30 - 19:30
Mše sv. s komentářem za doprovodu scholy
19:45 - 20:15
Přehlídka dětských talentů
20:30 - 21:30
Modlitby z Taizé
21:30 - 21:35
Varhany
21:40 - 21:45
Tradiční noční foto

Informace o kostele

WWW: http://farnostvlkos.cz

GPS: 48°59'27.098"N, 17°9'56.149"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Gottfriedová

Dominantou obce, ať přijíždíte z kterékoliv strany, je kostel. Z roku 1248 pochází první zmínka o sloužení mše ve „zpustošeném kostele“. Další zmínka je z roku 1397, kdy se stal feudál Hynek z Ronova jeho patronem. Panuje doměnka, že to bylo při postavení nového dřevěného kostela. O dalším osudu kostela existují pouze dohady. V roce 1759 nastoupil do Vlkoše milotický kaplan Tomáš Fiala, který měl za úkol postavit nový kostel. Stávající kostel byl tedy rozebrán a v roce 1773 byly postaveny základy nového kostela. V roce 1780 zemřel olomoucký kanovník Ludvík Serenyi a jako patron kostela byl v hrobce u kostela pochován. V témže roce byl kostel slavnostně vysvěcen kyjovským děkanem Bartolomějem Goltmanem. Kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie.

V roce 1856 proběhla celková oprava kostela. Další generální oprava kostela probíhala v letech 1903–1904, spolu se stavbou nové fary. Ve 20. století přibyly věžní hodiny a tři zvony. Ty však byly dvakrát zabaveny v průběhu obou světových válek. Až v roce 1973 zde byly umístěny tři nové zvony. Posledními opravami prošel kostel koncem 20. století.

Okolo kostela se od nepaměti pohřbívalo. To se změnilo v roce 1831, kdy vypukla epidemie cholery a na tomto hřbitově se pohřbívat nesmělo. Pohřbívalo se tedy na obecním pozemku, kde byl později zřízen obecní hřbitov.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube