24.05.19
NOC KOSTELŮ

Slušovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:00 - 17:00 Slavnostní vyzvánění zvonů
17:00 - 22:00 Prohlídka věže kostela s výskytem kolonie netopýra velkého
17:00 - 22:00 Tvořivá dílna a dětské hřiště
18:30 - 19:10 Mše svatá
Během mše svaté bude veškerý doprovodný program přerušený.
19:10 - 19:15 Přivítání návštěvníků slušovským farářem
20:00 - 20:30 Slušovská schola mladých
20:30 - 21:00 Komentovaná prohlídka kostela
21:00 - 21:30 Schola Cantiamo
Krátký koncert scholy rodičů a dětí Cantiamo ze Slušovic se zamyšlením
22:00 - 22:30 Hudební vystoupení
23:00 - 23:30 Adorace při svíčkách, písně z Taizé
23:55 - 00:00 Kristus vítězí, Kristus kraluje

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostslusovice.cz

Adresa kostela: Náměstí Svobody

GPS: 49°14'51.396"N, 17°48'6.293"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martina Krajčová

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích stojí uprostřed náměstí. Vybudován byl v letech 1812 – 1815. Nahradil starší kostel, který stával v místech dnešního hřbitova. První písemnou zmínku o farnosti máme z roku 1386. Katolická duchovní správa trvala do počátku 16. století. Za vlády Nekešů z Landeka přešla fara do rukou luterských kněží. V 17. století byla farnost spravována z Fryštáku, k jejímu znovuobnovení došlo v roce 1686.

Farní kostel je jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště a obdélnou zákristií v jeho podélné ose. V lodi kostela pod kůrem je umístěn klenební svorník s vytesanou šternberskou hvězdou, který završoval gotickou žebrovou klenbu. V presbytáři visí po pravé straně cenný obraz Panny Marie s Ježíškem. Obě tyto památky pocházejí z původního kostela. Hlavní oltářní obraz z roku 1815 znázorňuje scénu obřezání a pojmenování sv. Jana Křtitele.

Na klenbě kostela jsou tři výjevy ze života patrona chrámu a výjev se sv. Cecilií, patronkou hudby. Autorem maleb z roku 1938 je malíř Adolf Heller. Na kůru se nacházejí varhany z roku 1938. Byly vyrobeny firmou Rieger v Krnově. V nedávné době prošly kompletní rekonstrukcí.

Ve věži kostela nalezneme čtyři zvony. Sv. Václav a P. Maria z roku 1972, umíráček z roku 1943 a barokní zvon sv. Jan Křtitel z roku 1774.

Půdní prostory jsou zařazeny mezi evropsky významné lokality z důvodu výskytu letní kolonie netopýra velkého.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube