28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Vacenovice, kostel Božského Srdce Páně

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:50 - 18:00
Slavnostní vyzvánění zvonů
Zahájení noci kostelů vyzváněním zvonů
18:00 - 18:45
Mše svatá
Obětovaná za živé a zemřelé občany Vacenovic za poslání být věrni odkazu minulosti a mít odpovědnost za přítomnost.
18:00 - 00:00
Slavnostní krojovaný průvod se sochou Panny Marie jako poděkování za její pomoc a ochranu a prosbu za ukončení pandemie a uzdravení nemocných
18:45 - 19:15
Májová pobožnost
Čtení ze života A. C. Stojana, recitace dětí, zpěv litanií a prosby k Panně Marii za pomoc nemocným, potřebným a za ukončení pandemie.
19:15 - 19:30
Mariánské zastavení s Mariánkami
Oslava Matky Boží zpěvem ženského sboru Mariánky.
19:15 - 21:45
Komentované prohlídky kostelní věže
Možnost výstupu na kostelní věž s průvodcem Pavlem Svitkem.
19:30 - 21:00
Vzpomínková oslava k 90. výročí posvěcení kostela
Přednáška historika Mgr. Václava Lungy s následnou besedou nad historicky důležitou událostí obce.
21:00 - 21:30
Vystoupení vacenovické schóly
21:00 - 21:45
Farní večer
Přátelské setkání na farním dvoře.
21:45 - 22:00
Noční adorace a slavnostní požehnání dědině a všem přítomným

Informace o kostele

WWW: http://farnost.vacenovice.com

GPS: 48°56'45.358"N, 17°10'19.187"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jiří Doležel

Návaznost na dopravu:

Do Vacenovic se dá přijet autobusem z Kyjova i z Hodonína.

Farní kostel ve Vacenovicích zasvěcený Božskému Srdci Páně je nejvyšší dominantou obce. Je postaven v bailikovém slohu, jeho délka je 28,60m, šířka 11,20m, výška interiéru 8,75m. Věž je vysoká 27,45m. K slavnostnímu požehnání (benedikci) kostela, ještě bez obrazu Božského Srdcr Páně, došlo v neděli 20. 10. 1929. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube