02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Plaňany, Husův sbor

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Zlatovláska
Představení dětského divadélka při ZŠ Plaňany - Zlatovláska - na zahradě fary
17:00 - 23:00
Noc kostelů v Husově sboru v Plaňanech
Tradiční setkání na faře Husova sboru v Plaňanech za podpory městyse Plaňany a aktivních příznivců.
18:00 - 18:30
Dětský pěvecký sbor
Vystoupení dětského pěveckého sboru ZŠ Plaňany - v Husově sboru
19:00 - 21:00
Anna Coufalová s kapelou
Anna Coufalová s kapelou , koncert - na zahradě fary
21:30 - 23:00
Kino na zahradě
OSTROV

Celovečerní program:

Komentované prohlídky

Informace o kostele

WWW: http://www.planany.eu

Adresa kostela: Pražská

GPS: 50°3'6.072"N, 15°1'57.871"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin S. Charvát

Návaznost na dopravu:

Vlak:

Praha Masarykovo nádraží, Pečky (přestup) - směr Kolín, Pečky, Plaňany - směr Kouřim

Kolín, Pečky (přestup) - směr Praha, Pečky, Plaňany - směr Kouřim

   Synagoga byla místní židovskou obcí postavená v letech 1858–61 podle plánu stavebního mistra Josefa Francouze spolu se sousední židovskou školou. V roce 1926 již nepoužívanou synagogu odkoupila Církev československá husitská a upravila ji na svou modlitebnu.   

   Slavnostní otevření Husova sboru Církve československé husitské v Plaňanech se konalo v neděli 2. září 1928 za účasti bratra biskupa Korduleho, rabína Vedeta, mnoha dalších duchovních, zástupců Kostnické jednoty, evangelíků z Peček a Velimi a zástupců státních úřadů.

    Padesát let v souhrnu existence náboženské obce v Plaňanech zde nepůsobil žádný farář a obec byla administrována duchovními z jiných náboženských obcí. V roce 2008 to vypadalo, že je vše ztraceno a život se do zdevastované fary i Husova sboru nevrátí. Vše se změnilo, když nový duchovní správce, farářka Církve československé husitské ing. Michaela Gajdáčková, navštívila starostu městyse Plaňany Mgr. Martina Charváta. Pak stačilo ještě sejít se s panem Ivanem Vokřálem, zástupcem občanského sdružení „Plaňanští zvoníci“.

     Od 90. let 20. století tak probíhají postupné opravy památky. To vše v rámci projektu:

OŽIVLÁ KULTURNÍ PAMÁTKA -  projekt na záchranu a využití budovy Husova sboru  a  přilehlé fary je realizován ve spolupráci občanského sdružení Plaňanští zvoníci, náboženské obce a městyse Plaňany. Finanční prostředky jsou získávány z rozpočtu CČSH, městyse Plaňany a hlavně z různých grantových a dotačních titulů.

2008 - ,,Spolkové a informační centrum v Plaňanech"

2010 - ,,Oživlá kulturní památka I", statické zabezpečení budovy, ošetření krovu, rekonstrukce věžičky, nový hromosvod.

2010 - ,,Oživlá památka-historie Plaňanských spolků"

2012 - ,,Oživlé varhany", rekonstrukce varhan, rekonstrukce el.instalace v první části budovy, restaurátorské práce na omítkách v první části budovy, rekonstrukce vchodových dveří.

2013 - ,, Oživlá kulturní památka II", kompletní výměna střechy, oprava hromosvodu, oprava štítu fary, sanace odvodňovacího žlabu, zbudování bezbarierového vjezdu do areálu, oprava vstupních vrat, oprava chodníků v areálu zahrady, montáž laviček a osvětlení areálu, ...

2018 - Dokončena oprava havariního stavu severní zdi fary

2020 - Dokončena oprava střechy fary za příspění finančních prostředků Ministerstva kultury

V plánu je:

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH OMÍTEK - z jedné čtvrtiny dokončeno.,

OPRAVA VNĚJŠÍCH OMÍTEK

Z původního vybavení se dochovaly krásně vyřezávané synagogální dřevěné lavice z pol. 19. století.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube