10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Pozdrav a záštita

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Sotva bychom našli společenskou událost, která se k Olomouci hodí více než právě Noc
kostelů! I proto jsem moc rád, že mohu zažít spolu s tisícovkami dalších lidí její už čtrnáctý
ročník.

Chrámy, kaple a modlitebny, tedy sakrální prostory, v nichž přebývá Boží duch a ve kterých
my nacházíme klid, mír i pocit určitého přesahu, jsou nejvýznamnější částí olomouckého
kulturního a historického dědictví. Olomouc je tisíc let duchovní metropolí Moravy. Pro
katolíky je sídlem metropolity moravského, moravským centrem je ale i pro řadu dalších
křesťanských církví. I proto vítám svátek, který nám tento významný rys Olomouce každý rok
připomíná.

Jen v samotné Olomouci bude pro veřejnost během večerních a nočních hodin otevřeno
okolo dvou desítek kostelů a dalších prostor. Nechybí mezi nimi místa, jindy obvykle
nepřístupná. I to ostatně patří k velkým lákadlům Noci kostelů; kdo by se nechtěl podívat do
míst, která zná jen pár řeholních sester nebo řádových bratří…

Návštěva sakrálních prostor může navíc i lidem, kteří se k žádné z církví nehlásí,
připomenout, že tato místa skutečně dávají člověku v uspěchané době šanci být na chvíli
v opravdovém klidu. Mimořádná atmosféra chrámových prostor zapůsobí na každého.
Nehledě na to, že je to obvykle spojeno i s velkou dávkou výtvarného a architektonického
umění našich předků.

Za všechny akce, připravené pro letošní Noc kostelů, i za všechny příležitosti a možnosti,
děkuji jejich organizátorům.

Miroslav Žbánek,
primátor Olomouce

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube